Liczba odwiedzin strony: 14583 Osób na stronie: 11
 

Danielewicz J., adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 227 poz. 1666 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/06
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 grudnia 2006 r. sygn. akt U 2/06 (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień - przewodniczący, Wojciech Hermeliński, Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 grudnia 2006 r., wniosku Rady Powiatu Krasnostawskiego o zbadanie zgodności § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187) z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) i art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), orzeka: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187) nie jest niezgodny: a)  z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), b)  z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759).
Monitor Polski 2003 Nr 42 poz. 625 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 kwietnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 5 września 2003 r.) Rej. 72/2003 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Akus Henryk, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu mleczarskiego ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 2. Kaoka Edward, za wybitne zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w działalności gospodarczej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Gliwa Tomasz Teodor, za wybitne zasługi dla ochrony środowiska naturalnego, za działalność społeczną: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 4. Dobiesz Tadeusz, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 5. Siejkowski Leszek Ignacy, za zasługi dla ochrony środowiska naturalnego, za działalność społeczną BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 6. Grzywacz Piotr, za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 7. Grzanka Lucjan, 8. Kamiński Henryk, za wybitne zasługi w działalności na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 9. Piętka Zdzisław, za wybitne zasługi w działalności społecznej w Towarzystwie Miłośników Regionu "Macierz Ziemi Cieszyńskiej", za osiągnięcia w pracy zawodowej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 10. Klajsek Józef, 11. Sosna Władysław, za zasługi w działalności społecznej w Towarzystwie Miłośników...
KRS 0000326371 - DEBITOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DEBITOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 50-077 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-100-21-89 630231766 0000326371
KRS 0000326370 - "PÓŁNOC-PARTNERS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PÓŁNOC-PARTNERS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-03-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
REJTANA 53A/305 35-326 RZESZÓW M. RZESZÓW M. RZESZÓW PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(17) 859-04-60 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
813-357-95-52 180408030 0000326370
KRS 0000326369 - "KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHEŁMCACH"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHEŁMCACH" STOWARZYSZENIE 2009-03-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
140 A 26-067 CHEŁMCE STRAWCZYN KIELECKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326369
KRS 0000326368 - AIR MAURITIUS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AIR MAURITIUS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2009-03-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŚWIĘTOKRZYSKA 36 00-116 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000326368
KRS 0000326367 - STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH KOBIET STOWARZYSZENIE 2009-03-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
11 62-619 SADLNO WIERZBINEK KONIŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 301066546 0000326367